சோலையின் நோக்கம்

தமிழையும், சங்க இலக்கியங்களையும் பாமரனும் அறியும் வண்ணம் எளிய முறையில் எடுத்துரைக்க முயல்வதே சோலையின் நோக்கம்.

இன்றைய முழக்கம்

“செல்வத்துப் பயனே ஈதல்; துய்ப்பேம் எனினே, தப்புந பலவே” புறநானூறு.189

Tuesday, October 25, 2011

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -20

data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACMAIwDASIAAhEBAxEB/8QAGwABAAMAAwEAAAAAAAAAAAAAAAUGBwEDBAL/xABDEAABAwICBAgLBgQHAAAAAAABAAIDBBEFBhIxVLETFiFBUXKR0RQiNDU2YXFzkpOyFVKBg6HhQ2PB8SMkJTIzRGL/xAAbAQACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAABQMGAQIEB//EADsRAAEDAgEICAIJBQEAAAAAAAEAAgMEEQUGEhUhcZGhwTE0QVFSYbHRE4EUIjIzNUJTcuEWIyRi8PH/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxREQhEREIRERCEREQhEREIRERCEREQhEREIRERCFxdLr4kdoRudrDQSqic6v4TxaEcH0mXxty5qirhp7fENrrkqa6Clt8Z1rq43S6qIzqOehPzP2Tjq3YXfN/ZQaUpPH6rm01Q/qcD7K3XS6qPHVuwu+b+ycdW7C75v7I0pSeP1Rpmh/U4H2Vuul1TX51kv/h0DbdLpv2X3S5z0pQ2rpAyM63Rv0rfhZAxWkJtn8CsDGqEnNz+B9lcFwuuGZk0TJYnBzHC4I5wvPiuIRYbSPqJr2HI0DW48wXa57WtzidSZOka1he46u9esvDQSeQdJXjlxjDoXaMtdTsd0GUXWf4ni9ZiUhdPK5sfNEwkNHeo+wGpIpscANo23HmqzPlIA60LLjvPstObjeFuNhiFKfzQuwYnQHVWU/zAstSw6FEMdk7WDeoRlLL2xjetT+0qHbIPmBdpqoGt0nTRhvSXhZPYJYLIx13azithlM/tj4/wtajmjlF43teOlrrr7BWY4LXTUFfE+FxDHPDZGX5HAlaa3UE2oa0VTCbWITvDcRbXRl1rEdK+KjyeXqHcslb/ALQtaqfJ5OodyyZp8UJVj3TH8+SS5TdMfz5LlEuir6qyIiIQiIiEBXjJE75MLkic64ilIbfoIvvJUZnqpc+ugprnQjZpkc1z/b9V7ch+SVfvBuULm43x6YdDWj9FYZ5HaLZ52CtVVM4YMzzsP+3KHRFIZeijqMapYZ42yRuLgWvFwfFJSKKMyPDB2qswRGWRsYPSbKPXC09uEYa1wc2gpgRqIiHIuHYPhhJJw+lJOs8E3uTnQUnjCsP9NS/qDcVmK5Vyzbh1FS4SZKelhik4Ro0mRgG1+lU1LKuldSyZjjdJq+idRy/Dcb6rr7g/54+uN61huoexZJpFvjN1jlC1ilfwlNE/7zAf0TjAj9sbOaf5MuFpBs5rsc0OBBFwV4fsbDNhp/lhe9E/cxrvtC6s7o2P+0LqPOB4U7Xh9N8sL5OAYSf+hCPY2ykkWhgiPS0blGaaA9LBuCi+L2E7FH2leesy1hs8BZFDwL+Z7CbhTi4t61o6lgcLFg3LR1FTOFjGNwWU1lNJR1UtNNbhI3WNufoPYulTGbhbHp+q3codUuojEczmDoBK88q4hDO+MdAJVyyH5LV+8G5Q2bxbHZvW1u5TWQvJav3g3KHziLY4/wBcbSm9R+GR7fdPar8Gj2+6hFJ5X9IKPrO+kqMUnlf0gous76SlNH1hm0eqSUHWo/3D1WkhCEC5V7Xpar+dvMv5rd6oSvudvMv5rd6oSqeNdZ+Q5qj5RdcGwc0Wm4G/hcHo39MLdyzJaNlR+ngNKegFvYSFLgbrTOHkpsm3Wne3vHNS10uuqonjpoJJ5nBsbBpOJ5gqDiuZK2ukc2CR1PT6g1hs4j1lO6utjpR9bWT2Kx12Iw0bRn6yegBaHpDpS4WUiqqQdIVU9+nhXd69QxzFALCtlt7UubjsfawpS3KWH8zDw/haZcLhz2tBLjYDXdZlLjGIzMLJKyYtOvxrLyPmleLPlkcOgvJWH47H+VhWH5Sx/kjPzP8A6vdmKpZVYzUyxODmaQa1w57Dvuo5EVelkMkhee03VVnlM0rpD2m6uWQ/Jav3g3KJzmP9bd7pv9VL5DFqOqP80bgoDM73SY9V6RuGuDW+oBoTmpNsMjHn7qwVTgMHiHefdRak8r+kFF1nfSVGKTyv6QUXWd9JSqj6wzaPVJKDrUf7h6rSQhQLkq9r0tQecIXTYJKWfwyHn2A8qz5X/OMr4sEk4M203NYfYdaoCquN2+kDYqTlHm/Shbpt7otFyk3QwCmGu+ke1xKzlaRlbzFS9U7ytsDH992zmFtk2P8AJcf9eYUTnmscyGCjY62mdN9ucDUO3cqcpvOLy/HHj7sbWjf/AFUIuPE5TJVOv2alw4xMZax9+zVuRF7sEw/7TxBlOXFrLFzyNeiP7q8U+XcKiaG+CNf65CXb1mkw2WpbntIAWaHCJqxme0gDzWcXAS61BmD4ZGbsoKYHp4MLs+zaHY4PlhdwwKTteNyZDJqTtkG5ZXcL6ja6R4ZG0vedTWi5K1L7Nodjg+WF2RUtPCbxQRsP/loC2bgTr638Fs3Jp1/rSatijcs4a/DcObHMAJnuL325j0dllTMyefa3rj6QtKI6FmmYTpY3WH+ZbsAClxeNsdKxjegHkVPj0TYaKONvQDyKjlJ5X9IKLrO+kqMUnlj0go+s76SkdH1hm0eqrVB1qP8AcPVaSFyVwivS9LUBnbzL+a3eqEr5nbzL+Y3eqGqnjXWfkOao+UXXBsHNcLSssgDAqP3YWbLSsteYqP3YUuB/fO2c1Nk39+/ZzVMzYb47P6g3cFEKUzQb4/V25i36QotLKzrD9pSfEDeqk2n1UhgeJDCq01BjMl4yzRBtrI7lPjOrNid8YVQRSQV88DMxh1KWmxSppo/hxusNiuHHZmxO+MJx2ZsTvjCp6KbS1X4uAU+na7xcArhx2ZsTvjCcdmbE74wqeiNLVfi4BZ07XeLgFpmDYmMVo/CBEYxpFtib6lQMaaW4tVhxueFcrdknzOfeuUFnGhfTYoakNPBTgeNzaQFiP0TDEM+ahjkOs6ifmE0xUSVGGxTHWdRPzCgV7sFq4aDEI6ucSOEVy1rALuJFuf2rwokETzG8PHSFV4ZHRSB46QrXUZ0fwn+WpBoW/iO5f0XVxzqtli+Iqsouw4pVk3z+ATB2M1xN8/gPZT+MZiGKYb4NJTmOXTDiQbt5D2qARFyzzyTuzpDcrjqaqSpeHyG5tZcHUVqWFMDcNpQ3kHBN5B7FmEMMlRK2CFpfI82a0LVKOMw0kMTtbGBp/AJ1gTTnPdsVhyaY7OkdbVqVcxnK8tdWyVcNS0PksSx7eQWFtY9ijzk3EOaopu13cr0iZyYXTSOLyNZ803mwWjleXuabnzVF4m4htFN2u7k4m4htFN2u7lekWmiKXuO9RaAou471ReJuIbRTdru5OJuIbRTdru5XpEaIpe470aAou471ReJuIbRTdru5fJyfiQcBwtLo87tJ3J+FlfEWND0vcd6NAUXcd6isv4dJhdB4PK9r3aZddo5OVe6pp4quF0NQwPjcLFpXeiYMiaxgjA1DUmscLI4xEB9UCyp1VkxxmJpKoNjOpsjbkfiF1cS6rbIfgPersi4jhVITfN4lLnYJQuN8ziVSeJdVtkPwHvTiXVbZD8B71dkWNE0nh4lY0FQ+DiVSm5LqL+PWx29UZ7164MmU4cDPVSvH3WgNBVqRbNwukab5nqt2YNQsNwzeSvDh+F0eHg+CQNYTyF2tx/FewXX0i7msawZrRYJixjY25rBYIiItluiIiEIiIhCIiIQiIiEIiIhCIiIQiIiEIiIhC//Z
நாள்: 06.11.2011 
நேரம்: மாலை 6.30 மணி
இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078
(கலைஞர் நகர் காவல் நிலையம் எதிரில்)

சொற்பொழிவாளர்


 புலவர். பா. மோகன கிருஷ்ணன், எம்.ஏ. பி.எட்.  
தலைமை ஆசிரியர், (ஓய்வு), 
தமிழ் வளர்ச்சி மன்ற செயற்குழு உறுப்பினர்.

தலைப்பு
கலித்தொகையில் அறம்
http://members.home.nl/hickling/images/redrose21.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/pinkrose4.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/redrose22.gif
சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!

தொடர்புக்கு

அறிக்கை

அறிக்கை 19