சோலையின் நோக்கம்

தமிழையும், சங்க இலக்கியங்களையும் பாமரனும் அறியும் வண்ணம் எளிய முறையில் எடுத்துரைக்க முயல்வதே சோலையின் நோக்கம்.

இன்றைய முழக்கம்

“செல்வத்துப் பயனே ஈதல்; துய்ப்பேம் எனினே, தப்புந பலவே” புறநானூறு.189

புகைப்படங்கள்...

நிறுவனர்:
முனைவர். புலவர். சி.வெ.சுந்தரம், 

தலைவர்:  
கவிஞர். தஞ்சை. ம.பீட்டர்.                                                            

பொதுச் செயலாளர் 
முனைவர் ப. பானுமதி

இணைப் பொதுச் செயலாளர்கள்:
 முனைவர். நீலா செல்வராஜ்
கி. சு. இளமதி
நிதியாளர்:
பாலகோபாலன் M.A.


அறிஞர் குழு:

கெளரவத் தலைவர்: 

1. பேராசிரியர். முனைவர். 
அரங்க ராமலிங்கம்
 


2. பேராசிரியர் முனைவர். 
சா. வளவன்


2. செந்தமிழ் வேள்விச் சதுரர், அருள்வளர்.
    மு.பெ. சத்தியவேல் முருகனார்,பேராசிரியர்.முனைவர். 
ஆறுமுகத்தமிழன்.


3 . புலவர். தங்க ஆறுமுகனார், 


  


பேராசிரியர், முனைவர். 
வீ. சேதுராமலிங்கம்,


3. பேரா. முனைவர். 
ம. ஏ. கிருட்டிணகுமார்