சோலையின் நோக்கம்

தமிழையும், சங்க இலக்கியங்களையும் பாமரனும் அறியும் வண்ணம் எளிய முறையில் எடுத்துரைக்க முயல்வதே சோலையின் நோக்கம்.

இன்றைய முழக்கம்

“செல்வத்துப் பயனே ஈதல்; துய்ப்பேம் எனினே, தப்புந பலவே” புறநானூறு.189

Saturday, May 5, 2012

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -26

26
 சங்க இலக்கிய செந்தமிழ் முழக்கம் 

நாள்: 06.05.12

நேரம்: மாலை 6.30 மணி

இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078முழங்குபவர்

சொற்பொழிவாளர்

பேரா.முனைவர். சேதுராமலிங்கம் 


(பணி நிறைவு)

தமிழ்த்துறை, சேதுபதி அரசு கலைக்கல்லூரி, 

இராமநாதபுரம்


தலைப்பு

பாணாற்றுப்படை

சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!


தொடர்புக்கு

Friday, March 23, 2012

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -25


வெள்ளி விழா முழக்கம்


 data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQQEBUQEBQUFBQVFBQUFBAUFBQVEhQUFRQVFRQUFBUXHCYeFxkjGRQUHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjAkHyUpLCwtKiksLCkpLCwsLCkqLCkpLCwsLCwsLCwsLCkpLCksKSwsKSwsKSksKSwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQQFBgcDAgj/xABDEAABAwICBggCBwYGAgMAAAABAAIDBBEhMQUGEkFRYQcTIjJxgZGhQlIUIzNygrHBQ2KSorPRFVNzssLwhOEkNGP/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwIEBQEG/8QAMREAAgIBAwIEBQMDBQAAAAAAAAECAxEEEiEFMRMiQVEUMmGh0XGBsUKR4SNDUvDx/9oADAMBAAIRAxEAPwDcLoSoQAJClQgBEqEIAEIQgAQhF0ACEXQgAQhCABCEIAEIQgAQmmk9Jx08ZlldssFrnE4k2AAGJJKr8nSVRjfKfCJ/62UJWRj3Y+rTXWrNcW/0Ra0Kmu6UqXcyc+DGD83hcX9K8G6GY+PVj/kofEV/8iwum6t/7bLwhZ+/pZZ8NO/zkaPyBXF/Syfhph5zf2jUfiavcYuk6x/0fdfk0ZCzR3SrMe7Tx/xvP5NC60vSfL+0pQ7mxz2+xafzXPiqvck+j6tLO37r8mjIVSpekWJ3fhqGfgDh/Kb+yntG6ZiqAeqde1rtIc1wvldrgDuOKbG2EuzKVumuq+eLQ/QhCYVwQhCABCEIAEIQgASBKhACISpEAKkSqI1i1ijootuTFxwZGD2nu4DgBvO70B5KSissnCErJKMVlskaqrZE0vkc1jRm5xAA8yqfpXpNiZdtOx0p+cnq4/K4Lj6DxVF0xp6WrftzOuAezGMGM+6OPM4/km8NNcXJ2W8T+izLNZJvED1Om6JXBbtQ8v2Xb8snavpGrH90xxj92ME+ryfyTE61Vz8p5fwhoHs1Rz66NncbtH5nJrLpV5+K3IYJG+yXds0o06av5a1+6TLBFrBpAYieT8RjPs4KUoteK5n2ghlHPZY7+JhA9lQnVROZPqvPX81JTsX9TF2U6efDrj/bH8YNl0dr7G/CaOSE8bdYz+JmPq0KxUlcyUbUb2vHFrgfW2S+emVbhkSPMqRotYZY3Bwcbj4r2d/EMVYjqpL5lkybuk1y5reP15X5N8QqHq10itksyoI/1MrffAwI/eHmN6vTHg4jG+8ZK7CyM1lGHfp7KJbZr8HpCEhTCuULpgqtmlhj3vmv5MY/9XN9lljKgjIlXvpiqrz08XyxyPP43NaP6ZWfXWdqFmbPY9KWzTL65ZI0tXmXNa6w3j+y6f4rwjjH4bpiw2jPMrltKooo0LJvJJf4y7cGDwY1IdNybiB4AKGkrWtNnOA5EhcTpWP52+RumKv6Fd3Jd2Th01L85XN2lJDm93qVGwyl5sxsjzwZG9x9gnkeh6p/cpap3/jyj82qXhP2FPUwXeSFdWuPxO9Sr70PvLp6gkk/VR5ni939lSYdUa9/doqj8QZH/vcFpHRXqzU0vXSVUfVF4jayMva59mlxc47BIA7QAF74HLC76qmpp4M/XaqudMoqXP8Ak0EIQEK+ebBCEIAEIQgBEJUIAEIQgASJUhQBzqahsbHPeQ1rWlznHINAuT6BYXp7WF1ZUOmdcDKNh+CMd0eJzPM+C0DpZ0v1VG2FpxneGn/TZ23+p2B+IrJYDcgcVR1cs+U9N0SlRTufd8IlqYC22/IbuKbVleXngNwXirnv2RkE0c5UIxNy6zLFdIudNtzv6qnjknkGbImlxA4uIwaOZVg1L1IfpN5e8ujpWO2XPbg+ZwzjjO5o3u8hjcjatE6HhpYhDTxtiYMmMFhfid7jzNyVfq0+VmRgavqXhvZDlmL0nRhpOUXMcEPKWa7vSIOHunUnRBpEC4moyeF5h77BW1oVjwYexlPqF79T5d0vLNQ1DqasiLHtxwN2uae69h+JptnyIwIIXemrWvF2m62TpX1NbpChe5rfr4GukhcB2jYXfF4OAy+YNXzZS1Lo3bTSkWUpdjS0uulNeYvMcpBuDY8VovR9rlZwpZjgTaMn4XHJv3ScuBPPDLKGrEjQ4eYT2OUtNwq0W65ZRp21w1FeyX/n1PpEFBULqfpr6XSRyk9u2xJ99uBPng78SmitWLyso8dODhJxfdGJdKNXt6Se3/LjiZ/KZD/U9lVLqQ1tq+tr6l+d55ADyYerHswKLDlnT5kz2mlWymMfoh249ho8Sm8rrNJG4E+y7zbhwAXbQ1L11VBF888TT93rGl38oclQWSV09qb9kbXobUmkggjjNNA5zWN2nuiY57n2G05z3C5JNypuKiYzBrGNtlstAt6BdglWvg8Q5N8sSyLJUIOCWSoQgAQhCABCEIAEIQgAQhCABIlQgASFCCgDH+merJq4Y9zIC7zkkIP9IKlUTsSeAV26ZNCSiobWAXhMbInOH7N7XPttcA7bFjlfDeL0SkdgVn3rl5PV9OmvBjgcFyWkoH1M0dNHg+Z7Yw75Qe8/8LQ53kuRcrb0VUgk0mHn9lBK8fec5kY/le9LqjmSQ7VWbKpSRr+i9GMpoWQQt2Y42hjW8hx4k5k7ySU7Qhah44EIQgBHBfIOnKIQ1M0TcmTSsHgyRzR+S+t6+sbDE+V5s2NjnuPBrQXH2C+S6y73ukd3nuc8+LiXH3JSrH2NHQxbcmdtAS2cWqfUDoeH6zyU7dUbO56CjO007ocrSRUQk4AxyAfeDmO/ptWjTyhjS45NBcfAC5WTdDp/+XPw6hv9QW/VaDrvWdVo6qfvEEgH3nNLG+7grtL/ANNHntdDOpaXrg+enT7ZLzm4lx8XHaPuV6ixIHNNQ5OaLF49VTl2yelg+yHc7u0U71d0wykq4qiVrntjL3bDdnaLurc1veIAxdfyTB5xK4Pj2j4D8z/6UIPGGFsd6cX6mpjpvivjTS247bL+mXupvRXSpRTmznuhJ/zm2b/G0lo8yFj1JoBzxtGzW/O7AeXFOhTU0eZfIf3bNb65p3xLX1KD6VU17fufQlPUNe0OY5rmnJzSHNPgRgV1usC0frAynN4GyRneWTOF/EZHzBVv0V0qkWEw2hxNmv8AVvZPoPFNjqYv5lgoW9Ksj8jT+zNOQo7Q+nIqpm3C4Hi34m+I/XI7lI3VlNNZRlSi4vElhghCF0iCEIQAIQhAAhCEACEIQAiClSIA51FM2RrmPaHNcC1zXAFrmkWIIOYKyTT3RDUsmJoHROhcbiOZ72vj/d2g07beBOPG+Z2BIoygpdx1V86nmDwYRN0YaUblDA/7s4/5AK5dF+p9VSSyz1bGRlzBGyNr2yOPa2nOcW4AYAAX45b9FuhQjVGLyh1mttsi4SfAqEl0XTSmKkKLqM1g09HRwOnl3YNYO8957rG8z7AE7lxvHLJRi5PC7lO6X9Y+rpxRMPbms6S3wwg5H7zhbwa5Yq+BT2ltIPqZnzym73m54DcGt4NAAA8E0ipC5waMyqE7dzyeo0+k8KCj6+v6nPRtJssc87+yP1XYlO60hto25NGfE7ymMklgSchclJT3cl1pQ4Rp3QvS/wD2pjleKIHm0Oe7+oxTHS/W7Gi3t/zJImfz9YfaMqS6P9CGkoIo3i0jwZZBvD5O1snm1uy38KqfTtO5tNTNsdgzOJduDhGQwE8SHP8ARaKW2vB5ferdVu+v8GRBye6PzJ4NUa16kqDuOPEgKnPseirfmOxKcUVUIzdzGv4B24prddKOjknkbDAwySPNmsHLMknBrRvJwCXt3cDHNQ8zO1dpV0p7Rw3NGQ8lHSV7BgXNB4XF1r+rnQ9DGA+uP0iTMxgubTt5bIsZPF2B+UK5DVymbE6BtPC2N7S10bY2NaWkWIOyBuVmOm45Mi3qqz5Vk+bG1zTk4eq7NkUXrZq+aGtmpTc9W8hrjmWOAdGTzLHNvzumdHXOYbHEcFB1lyGo3YZdNB6wS0krZYnWI3fCRvaRvB/7iAt41d06ysp2zx78HN3seO80/wB94IO9fOEclxcK+dE+nTFVmmcexOCAOEjAXNPm0OH8K7TLbLHoJ6hSra967r+P+8mzoSNSq8ebBCEIAEIQgAQhCABISlK8IA9XSXQkQAt0EpEtkAIlRdG0gAshJtLxLMGgucQAASXE2AAxJJ4IA8VtYyGN0sjg1jAXOccgAsR1t1nfXzbZu2JtxFGdw3ud++bY8MBuxkdd9cDWv6uMkU7DdoyMjh+0cOHyjzOOVWss6+7d5Y9j1XTun+EvEsXmf2/ycdhPw0QM2j33CwHyheqeIMb1smQ7reJUZVVJe4uO/wBuSrLzGrJqH6nN71YejzVr6dWAvF4YC2SW+TnXvFF5kbR5Nt8Sr9HRyTysghbtSSO2WN3XzJcdzQLkncAt+1W1dZQUzaePEjtSSWsZJHW23nhkABuAA3K7TXl5Zh6/U7I7F3f8EyHLlVUzJWOjla17HCzmPaHNcOBacCF7uhXTzpletXQox15dHO6t2f0aQkxHlG/FzPA3H3VnlTSS0t4aiKSJ4JuHMdY82uALXDmCQvpdCVOqMi9TrrKuO/6ny9HVBxDW3c4mwa1ri4k5AC2JK3jUDU4UEG1IAaiUAyuz2d7YWn5W+5ueFrTdF0QqUXk5qNZO9bXwj1tIuvF0t00pGE9ONGBpFjx8dNGT4tfK38g1Zw6Jal02O2q+Jvy0zb/ill/sFnLolVm/Mzf08f8ASizvox/ZtwUzoet6mohlHwSxv8mvaXe11D0DLXTxIfcvJZhhn0+Cva5tXRaJ5EEIQgAQhCABCEIAQoQUAoACvO0vS8WQAu0jaXlCDoIRdF0HRHPAFzgBiScgOaynXjXT6UTTwH6gHtOH7Yg/0wcuOfBddeddfpBNNTu+pGD5B+1O9o//AD/3eGdMss7UajPkien6Z03bi61c+i9vqzzZOaanFi9+DR78glp6a/adg0Zn9BzTHSOkNs2bgwZD9SqcU5G5ZNQPFfXGR3ADIcAmTjewAJJIAaAS5zibBrQMySQAF5klsLlar0bahmG1bVttMReGFwxhaR33DdKQcvhBtmTa3VXngxtXqlVHL7kr0d6kfQIzNOAamRtnbxEzAiJp3nAFxGZHABXG683SXWguFhHl5ylOW6Xc97SLrxtLK+mDS8sE8DC53USRO7LSQOsY/tk2Pa7Lo88lGUsLIyirxZqDePqaLX6y00BtNPEw5bJeC7zaLkeifxTh7Q5pDmkAtc0gtIORBGBC+c2AFt2EFvL9VMau60VFC76p21GTd0D7mM8SN7Hcx5gqvHU88o1rOkNRzXLLN2ui6gNXdcIa1vYuyQd6F/eHEtOTxzHmApvbVlST5RjTrlCW2SwzpdJdc9tQGuWsf0WAhh+ukBbGN7Rk6TwbfDnbmiUlFZZKqqVs1CPdmT6+1v0nSE8jTdocImncWxDYuPFwcfNVp8Kmn0ybSU6zVbueT2K0vhwUV6IZU8Vmk81IaIouunjj+eSNn8T2t/VcqqLYa1u89o+eStHRjo7ra5jt0QdKfIbLP5nNPkVKPmaK2ofhQb9kbgxekjUq0zyAIQhAAhCEACEIQAhSL0kcgDwjaRZIg6BKQlIUhK4Apcs76QdcMXUUDuU8g94Wn/d6cVN6960/RIQyM/XSghp3sbk6Tx3Dn4FZGCqepuwtqN/pOhU341i4XZe/1PQTinp9rE4NGZXinh2jy3ngmuk9IbX1bMGD3PFZqjuZ6iyxQQaT0jt9hmDB78youSS2J9Ur3WCvnR5qH12zW1bfq8HQQOH2hzEsgPwb2tOeZwte7XXnhGLqtSq1ukOujfUK5ZX1bcrOp4HDzbNIDv3tbu7xxtbT9pcttJtXV5RUVhHmbbJWy3SOpekL0wqtLRRfaSxs+/Ixp9CbpKHS8U4LoZGSAGxLTex3X4fqu5XY5sljOOB/tqmdK2rpraBxjF5YD1zAM3NAIlYPFmNt5YFbDIvPWoCOYvKPlug0k6M3afEbirhS6xR7ALIG7VsXPJdjyGSe9JPRo6N762hZtROu6WnaO1Ec3PjaM4ziSBi3H4cqPomqv2fRVLa13N/TapyWEy40utkrJ4pXO7McjHljQAC1p7QsOLdoea259cxrQ9z2hpFw9zmtaQRcG5PBfOYcpCldcXAGGeGI5+ChGzwlwhtujjqpLLxj6GtaY6QIIgWwETP3Wv1QPN/xeDb+IVCrK988hlldtPdmdwAyAG4DcFGNcuzHKtbbKfc1NHoatN8i5933OxYiOlBu52DW4uPJOKekLhtOs1gzkdg3y4nwUPprTIeOqiwjGZ3vPE8kuEXIfddGKGFZUdZIXcTgOA3LYeivQJgpeueLPns4cREL9X63c7wc3gs61F1X+nT9sfURkGU/Mc2xA8Xb+Db7yFvdPHYcOA3LTorxyeT6jqM+RfudglQhWzFBCEIAEIQgAQhCABIUqQoA8FeCV7cuZKDoErjU1LY2OkebNa0uc7g1ouT6BdCVS+lDSvV0jYWnGZ9j/pss53qdgeZS5S2psfRV4s1Bepnem9Muq6h878No9lvyMGDGeQz5knemsYubBcLruZurZtfE7LkOKyJZbPdV7a4YXZBpGs2B1TPxHieCiHPXpzrppKdo7Iy3/wBk+EcIpW2uTySmgaiESiWpjdLGzFsIIa2R4y6wm/1Y4AHaOeGBu9V0sSn7OGJvN7nyH22FncYKcMjKnvcVhMr/AA9djzNZf7loqekGsf8AtQzlHGxvuQT7qLqdMTS/aTSv5OkeR6E2TenoHv7rXO8GkqQj1dmzLQ0cXua38ykym36lyumuHaKX9iOby9k80bpKSnkEsLtlwwO9rm72vHxN/wCixxTg6NjZ9pURDk27z7Lw6qpGb5ZDyAYEtN5yh0nBx2y5NJ0DrMyrZcdmQDtxE3I/eafibz3b1JOlWPP1oZF26eEMe0EtkLiXA29PJalPUZ+a0arHJeY8xrNPGqfk7P7Dl9Vbes3161PgkJqaYthn7zm92GU7z+488Rgd4GLlPaY0vsA2KzLWbTL5Li5TXgqxTi8oZU9VtYHBwwLeBTqKctNwbEbwqc6RzXXBIKew6dcMHNvzSZVexpV62K+bhl3h09bvxsfzxafOy7nWfZ7kMTTxN3H3VNj0ttZMefJPI4J34titzcf0SPBS7ou/G7lw8kppDTUkx+seTwbk0eAC96D0K+reLHYjv2pbX8QwfE72G87i2pdXJHEGVwt8oy8+Ku+hY9iw4YJkYxRUuusfyovWrFIyFjYom7LG5DMknNzjvcTiSrhFkqdomrGCtNJUXCtxaMS2LT5HaEIUxAIQhAAhCEACEIQAJClSOQBzJXhy9leCuHTm4rKelWoJq4mbmwAjxfJJf/Y30WqSFZZ0qs+tiktiGlhdyvdoPgS7+JIu5gaOgajcmymxC5suFZNtO5ZBdGvsCU1c5UEuT01k+MHgqT0ZTUxbeV72m5wDb38CoouSCSyY1kSpYLF9Mo4+7FJJze6w9AvJ1o2fsoYWc9naPqVXjIuElY0ZuA81xVg7cE9PrRUO/aEDg2zR7KOlrXO7zifEkqN+ng90Od4NP5ldGQzv7sVubj+gU/DwJeoXoxwZV5Mq9x6vzu7zw3wH907i1QB+0e93mbei7hL1IeJJ9kRck4PZvdx7IbmSTgABxutrqJDsXPDHx3rOaTViJhFmDxV+fITEPAJkGvQp6nc8ZKtpt17qm1tMCVctJx4lQMtNcqZX2lc/wwE5KQotXQcwpmloFNUlEoSm/QbCld2RtFoRrcm+ykmUClYaVe3xJWGy0ppcIiRTgLvDgukjV5YFzAzdkmtHTkK2aMqlTKJWTRz06tlHUQTLbFJcLomFJKnzSraZjyWGKhCF0iCEIQAIQhAAkcEqEAcivDl0IXghcZ04PCpuu+i+ujIKurgozSdPtApcllFmmWJHz7UTiIlkhAION/zTN1eD3Q53g0/mtM0xq0x0m2Wg+Sat0Q1uTQPJU2lFm7Gyc1wZ8yGd/ditzcf0CcR6vVD+84N5NH6lXwUgG5Bhsub/AGRLY/VlPi1NB+0e53mbJ/T6rxMyYFOli9MhXcyZHbBehHx6NaMgPROWUfJSEdMncVKubcnHYkRkdDyTiPR6lo6VOWUykoC3eREej0/dHZtk8FOiSLBNjHBWss3FU0hAop1NirRWU6jXU2KGERlTwKVpolzigT6GNQwN3cHRrVzlCcALlI1TwLzyMJGJGMThzErIkvA5SO9IxT9AFEU0amqNqnBCbXwTdIVJxnBRlIFJxq1EybO56QhCkLBCEIAEIQgAQhCAOZXgpULh08EJrUsuEIXGMRB11ICoWajshCqTRq0SeBs6mXJ9OhCVgu5eDn9GXVlOhCmhMmOGQJ1HEhCYivJjpkS7tjQhSEyZ0Ea5yRoQukCOqIUyfTIQuDYiNgXZkaELiJs6bK5uYhC6RRyMa9shSoURmR7TxKXpWIQpITYS1KFIsyQhPRnz7npCEKQsEIQgAQhCAP/Z 

நாள்: 01.04.2012

நேரம்: மாலை 6.30 மணி

இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078
(கலைஞர் நகர் காவல் நிலையம் எதிரில்
திருக்குறள் இன்னிசை

இசைப்பவர் 
திருக்குறள் திருத்தொண்டர்
கவிஞர் உ. இல. வள்ளுவ வாடாப்பூ, 
நிறுவனத் தலைவர், திருவள்ள்லுவர் திருச்சபை அறக்கட்டளை.சங்க இலக்கிய முழக்கம் 
முழங்குபவர்
மனிதநேயக் கவிஞர்.  கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
நிறுவனர்: செய்யாறு தமிழ் சங்கம்
சிறப்புக் கவிஞர் - ஈகரைத்  தமிழ்க் களஞ்சியம்
தலைப்பு
 குறுங்கவிதைகள்  - சங்கம் முதல் இன்று வரை  நூல் அறிமுகம் 
வழங்குபவர்
கவிஞர் காவனூர்.ந.சீனிவாசன்

நூல்
‘அருவி ’ - கவிதை இலக்கிய காலாண்டிதழ்
(ஹைக்கூ - 786 சிறப்பிதழ் )


சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!


தொடர்புக்கு

Saturday, March 3, 2012

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -24


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9iCk7ign7hy8DFIzGl7-7OswhWi3lvVq4mGNQDCXy_VOaXc_Gsw

நாள்: 04.03.2012
நேரம்: மாலை 6.30 மணி
இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078
(கலைஞர் நகர் காவல் நிலையம் எதிரில்)

சொற்பொழிவாளர்


http://www.osco.in/images/speakers/udayar.gif

டாக்டர்.உடையார் ராசேந்திரன் (உதயா)
நிறுவனர். ஜெய் இணையதள வானொலி,
MD, Global Tutors International
லினக்ஸ் ஆபெரேடிங் சிஸ்டத்தின் (linux os  open source interactive platforms.) தமிழ் பிளாட்பாம் அமைத்தவர்களில் ஒருவர்.
(ஆன்லைன் டுடோரியல்) எனப்படும்  இனையதள வகுப்பினை உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கு.தமிழை பாடமொழியாக எடுத்து வருபவர்,

தலைப்பு
‘அணுவைத் துளைத்து.......’
http://members.home.nl/hickling/images/redrose21.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/pinkrose4.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/redrose22.gif
சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!

தொடர்புக்கு

Saturday, February 4, 2012

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -23

நாள்: 05.02.2012
நேரம்: மாலை 6.30 மணி
இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078
(கலைஞர் நகர் காவல் நிலையம் எதிரில்)

சொற்பொழிவாளர்
புலவர் தங்க ஆறுமுகனார்  
 
தமிழாசிரியர் (பணி நிறைவு)
தலைப்பு
 
‘கானலில் விளைந்த கற்பனைகள்’
 
http://members.home.nl/hickling/images/redrose21.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/pinkrose4.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/redrose22.gif
சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!

தொடர்புக்கு

Friday, December 30, 2011

சங்க இலக்கியச் செந்தமிழ் முழக்கம் -22


நாள்: 01.01.2012
நேரம்: மாலை 6.30 மணி
இடம்: சிவன் பூங்கா, கலைஞர் நகர்
சென்னை 600 078
(கலைஞர் நகர் காவல் நிலையம் எதிரில்)

சொற்பொழிவாளர்

முனைவர். இளமாறன், எம்.ஏ., பிஎச்.டி.
சிறப்பாசிரியர், முகம் திங்களிதழ்
 புலவர் தங்க ஆறுமுகம் அவர்களின்
‘மரபில் மலர்ந்த மலர்கள்’
நூலறிமுகமும்
மற்றும்
குறுந்தொகை - வேரில் பழுத்த பலா
என்னும் தலைப்பில் சிறப்புச் சொற்பொழிவும்

http://members.home.nl/hickling/images/redrose21.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/pinkrose4.gifhttp://members.home.nl/hickling/images/redrose22.gif
சங்கத் தேனருந்த வாரீர்!!
பொங்கு தமிழின்பம் காணீர்!!

தொடர்புக்கு