சோலையின் நோக்கம்

தமிழையும், சங்க இலக்கியங்களையும் பாமரனும் அறியும் வண்ணம் எளிய முறையில் எடுத்துரைக்க முயல்வதே சோலையின் நோக்கம்.

இன்றைய முழக்கம்

“செல்வத்துப் பயனே ஈதல்; துய்ப்பேம் எனினே, தப்புந பலவே” புறநானூறு.189

Wednesday, February 9, 2011


http://epaper.dinamalar.com/DM/PONDICHERRY/2011/02/08/Article//112/08_02_2011_112_012.jpg

https://docs.google.com/viewer?attid=0.3&pid=gmail&thid=12e1b18d596f2098&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3D9761aa1dcf%26view%3Datt%26th%3D12e1b18d596f2098%26attid%3D0.3%26disp%3Dattd%26realattid%3Df_gk2ug4uq2%26zw&docid=4b3fc5f1599368eaf59ea2a76a239693%7Cf0235d96c0b60c3dba8a7d744a2e4235&a=bi&pagenumber=1&w=800

0 comments:

தமிழில் தட்டச்சு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Pastசெய்யவும்

Post a Comment